Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedická prevence - výchova ke správné výslovnosti

 

Prevence vadné výslovnosti

1/ poskytovat dítěti správný mluvní vzor

2/ dítě neopravovat, neupozorňovat na vadnou výslovnost, ale zopakovat po dítěti dané slovo s důrazem na správnou výslovnost

3/ rozlišovat situace, v nichž dítě danou hlásku tvoří nefyziologicky, tzn. vadně od situací, kdy dítě ještě hlásku neumí vzhledem k věku vyslovit, vynechává  ji nebo zaměňuje za jinou – v tomto případě nemluvíme o vadné výslovnosti, ale tento jev považujeme za fyziologický!

4/ provádět s dětmi přípravná cvičení – dechová, fonační, artikulační, cviky na rozvoj motoriky rtů, jazyka a mimiky (oromotorika)

5/ rozvíjet motoriku – jemnou, hrubou a grafomotoriku

 

 

Prevence nonkomunikace – co dělat, když dítě odmítá hovořit

1/rozvíjet nejprve pasivní slovní zásobu (rozumět slovům – např. ukaž na obrázku pejska), až poté aktivní slovní zásobu (schopnost komunikovat verbálně např. kdo je na obrázku)

2/ dítě za to, že nechce komunikovat netrestat

3/ komentovat běžné denní situace, v nichž se dítě ocitá

4/ nenápadně vybízet dítě ke komunikaci a podporovat tak jeho mluvní apetit. Vývoj řeči probíhá u každého dítěte zcela specificky a individuálně, podmiňují ho nejrůznější faktory. Proto posuzování dětské řeči musí být individuální. Rozhodně nelze srovnávat jedno dítě s druhým. Správná výslovnost dítěte před vstupem do školy je však jednou z podmínek jeho školní úspěšnosti. Na správném vývoji řeči a artikulace dítěte má značný podíl kvalita řečového projevu jeho rodičů a nejbližšího okolí, kteří by měli dětem poskytovat správný řečový vzor. Nesprávný řečový vzor v rodině jako například mazlivá řeč, bilingvální prostředí, chyby ve výchovném přístupu mohou vést k vadnému tvoření výslovnosti a následně k jeho fixaci. V logopedické třídě prolíná navozování a fixace správné výslovnosti celým výchovně vzdělávacím  procesem.

 

                                                     

 

 

8. 9. 2017                               Zpracovala Stanková Alena, speciální logopedická třída