Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpořené projekty

Podpořené projekty 2017/2018

 

 

Výsledek obrázku pro ostrava jih logo

 

 

 

 

 

Název projektu

 

„HURÁ ZA ZÁBAVOU“

 

Cíl projektu

Cílem projektu je aktivní a plnohodnotné využití volného času činorodými aktivitami, vytvořit sounáležitost s kamarády, zdravě soutěžit, vzájemně si pomáhat, vytvořit povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 

Záměr

Smysluplným využitím a naplněním volného času dětí společně s rodiči, prarodiči a sourozenci lze předcházet neadekvátním aktivitám dětí a tím předcházet nežádoucím patologickým jevům, které se v poslední době často vyskytují. Tímto projektem chceme podpořit rozvoj mezilidských a morálních hodnot, předcházet všem náznakům násilí a šikanování a chceme dětem předat základní představu o tom, jak smysluplně trávit volný čas.

 

Časový plán

Březen – Duben 2018 – „Tvoříme bez obav“

Červen 2018 – „Veselé odpoledne na hřišti a zahradě“

Říjen – Listopad 2018 – „Hokusy - pokusy“ 

 

Výše finanční podpory:     30 000 ,- Kč

 

 

 

Podpořené projekty 2016/2017

 

Výsledek obrázku pro ostrava jih logo

 

 

Název projektu

 

„POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU“

 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je naučit děti plnohodnotně využít svůj volný čas, vytvořit povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, předcházet všem náznakům násilí a šikanování, získání základní představy o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne.

 

 

Záměr

Již v tomto věku děti snadno napodobují a přebírají postoje, názory a chování osob, s nimiž přicházejí do styku. A to nejen kladné, ale i ty záporné. Tím chceme podpořit rozvoj mezilidských a morálních hodnot, předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Děti tak získají základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne. Zlo patří jen do pohádek! Všechny aktivity projektu budou napomáhat prevenci sociálně-patologických jevů.

 

 

Časový plán

Projekt je rozdělen do 3 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě.

 

BŘEZEN  – „Udělej si vlastní loutkové divadlo“

 

ČERVEN – „Rytířská klání“

 

ŘÍJEN – LISTOPAD  – „Odvážná cesta kouzelným lesem“

 

 

Výše finanční podpory:   40 000,- Kč