Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září 2016 u Štaflíka a Špagetky

Moc Vás zdravíme, už je to tady, nový školní rok u Štaflíčků vypuknul.

Hlavní téma: „Štaflík a Špagetka po prázdninách ve školce“

Záměrem je adaptace dětí na nové prostředí v mateřské škole (třída, kamarádi, učitelé). Postupně se začlenit do kolektivu, navázat nové kamarádské vztahy. Seznámit se s  režimem dne, pravidly společného soužití a bezpečného chování. Charakterizovat znaky léta (mapování vědomostí a dovedností dětí). 


V letošním roce se nám sešla předškolní třída, pár děti přišlo ze třídy Boba a Bobka a také jsme mohli přivítat tři nově příchozí.

Začátek měsíce začal opravdu zvesela, jelikož nám stále svítilo sluníčko a my mohli dovádět na školní zahradě. V ranních činnostech probíhá celoročně cvičení a komunitní kruhy. V září jsme si povídali o pravidlech, bezpečnosti, babím létu, co se mi líbí a nelíbí, apod. V hlavním programu dne zařazujeme prožitkové, jazykové, tvořivé, poznávací a kooperativní činnosti. V tomhle daném tématu jsme si vyzkoušeli například dramatizaci přínosných modelových situací: „Já chci“, „Já nechci“, „Neber, co ti nepatří“, „Každá věc má své místo", šatnu nám ozdobily krásné výtvory- „Let balónem“ (malování vodovými barvami, stříhání, lepení), ve třídě „Vzpomínka na prázdniny“ (výroba obrázku z přírodnin), výroba a tvoření „Šmoulí vesničky“, „Povíme si, co nevíme, celý den se zabavíme“ - seznámení s denním řádem s využitím obrázkového materiálu, hra „Na jména“ v různých obměnách „Jak se jmenuješ?“, „Bezpečná hra“ – vyhledávání bezpečných míst pro hru, „Zpíváme si pro radost“ - společné zpívání dětských písní, čtení z dětských knih a časopisů dle zájmu dětí, práce se čtveřicí obrázků - skládání podle dějové posloupnosti, „Naše školka“ - společná stavba z velkých kostek, „Klubíčko“ - posílání klubíčka, tvoření pavučiny, tvoření duhy z víček ve skupinách a spoustu dalšího.

Už teď se nemůžeme dočkat, co nás čeká a nemine v dalším měsíci říjnu.

                                                                 S pozdravem vaše děti a p. učitelky.