Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpořené projekty 2014/2015

 

„TECHNIKA OČIMA DĚTÍ ANEB TECHNIKA HROU.“

 

Cíl projektu

 

Povzbudit zájem příští generace již od útlého věku o technické činnosti a podpořit tak rozvoj našeho regionu.

 

Smysluplné využití volného času při objevování záhad a zákonitostí běžného života.

 

Záměr

 

Záměrem podpořených projektů je probuzení zájmu, podpora a rozvoj technického myšlení, tvořivosti, představivosti, manuální zručnosti a verbální schopnosti již u dětí předškolního věku. Chceme, aby děti pochopily, že každý výrobek, který vidí před sebou, musel někdo vymyslet. Chceme, aby pochopily sled souvislostí při vývoji nějakého výrobku tím, že je nenápadně motivujeme k tomu, aby si všechny tyto fáze vyzkoušely samy, Tím dojde k pochopení souvislostí takových jevů a postupů, jaké se dějí v reálné praxi. Je to logický souhrn činností, jako je: představa – návrh - výroba modelu – odzkoušení funkčnosti – obhájení před ostatními.

 

Místo realizace

 

Objekt Mateřské školy Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace

 

logo-ostrava.png

 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu probíhajícího projektu budou děti v době volného času zažívat pocity radosti a uspokojení při vytváření modelů a trojrozměrných objektů, při objevování fyzikálních zákonitostí a sestrojování velkoprostorových staveb z nových polyfunkčních stavebnic. V neposlední řadě pozveme děti spolu s rodiči k putování po obloze za Sluncem a hvězdami. Všechny akce přístupnou a nenáročnou formou směřují k získávání vlastních zkušeností pro život dětí a jejich chtění objevovat a tím k plnohodnotné náplni volného času dětí. Vydejte se s námi do světa objevů!

 

Časový plán

 

 

březen - „SVĚT Z VÝŠKY“ galerie výtvarných prací,

květen - „FYZIKÁLNÍ HRÁTKY“ zábavné odpoledne plné pokusů a objevů,

říjen - „STAVEBNICE“ polytechnická dílna,

listopad - „CESTA KE HVĚZDÁM“ zábavný vzdělávací program pro celou rodinu ,

 

 

Výše finanční podpory: 30 000,-

 

 

 
 
logo-arcelor.gif
 
 
 
 
 

Časový plán

květen, červen: „Svět techniky očima dětí“, v nichž děti budou spolu s dospělými sestrojovat dle plánů i vlastní fantazie, ve vzájemné spolupráci velkoprostorové technické objekty. Nelze stavět "chybně", protože neexistuje jediný správný vzor. Děti budou mít volnost při výběru, prostor pro vlastní nápad, sebevyjádření, rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti.

 

září: „Svět robotů“ výroba trojrozměrných modelů z netradičního výtvarného a pracovního materiálu.

listopad: „Objevujeme všemi smysly“ umožní dětem objevovat a seznámit se s fyzikálními zákonitostmi Země a jak co vzniká.

 

Výše finanční podpory: 15 000,- Kč

 

 


 

makro.jpg

 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – „Každý jsme jiný a máme se rádi“   - fotogalerie

 

Cíl

Schopnost dítěte přináležet ke společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty společenství, ve kterém žije.

 

Záměr

Záměrem projektu je vytvořit u dětí elementární povědomí o okolním světě, uvést děti do společenství ostatních lidí, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění.

 

Den 1. června je pro všechny děti na ZEMI významný den.

„Všechny děti mají svátek!“

V tento den pomyslným letadlem proletěly celý svět. Navštívily všechny světadíly a seznámily se s životem dětí v jiných částech naší planety. Děti nejen získávaly poznatky ze života dětí jiných kultur, ale také dováděly a soutěžily.

Pro děti bylo připraveno zábavné dopoledne „Cesta kolem světa“. Děti si tak mohly tento den prožít. Hopsaly jako klokani v Austrálii, závodily na koloběžkách na slavné Tour de France, zdolávaly nejvyšší horu světa Mt. Everest a jiné disciplíny.  Nakonec si každá třída vyzkoušela, jakou práci dá postavit největší pyramidu světa. Všechny děti si vysoutěžily sladké odměny a medaile.

 

Výše finanční podpory: 3 000,- Kč

 

 

 


 

Podpořené projekty 2013/2014

 

 

logo-veolia.png 

 

 

 

Název projektu: „Děti, pozor červená!“

Cíl projektu: Naučit děti myslet, předvídat, rozvíjet smysly, postřeh; vnímat co je, není bezpečné, zvažovat následky; orientovat se v dopravním prostředí; snížit dopravní nehodovost.
Výše finanční podpory: 20 000,- Kč
 
 
 
 

 logo-msmt.png

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu:Mluvím dobře, mluvím rád, jazyk je můj kamarád.“

Cíl projektu: Rozšíření logopedické intervence o nové formy a metody práce do všech vzdělávacích oblastí v mateřské škole.
Výše finanční podpory: 100 000,- Kč
 
 
 
logo-ostrava.png

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: „Hrou proti šikaně.“

Cíl projektu: Spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí, vnímat lidi s jejich odlišnostmi jako přirozený stav. Především vytvořit povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví. Jedná se o využití volného času činorodými činnostmi a tím předcházet náznakům násilí a šikanování. Získat základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne.
Výše finanční podpory: 10 000,- Kč
 
 
 

 

 logo-arcelor.gif
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu: „Hrou pochopíme druhé“
Cíl projektu:Pochopení a důležitost integrace dětí se zdravotním postižením do běžného života. Tolerance, vzájemný respekt, porozumění, rozvoj základních lidských hodnot ve vztahu ke zdravotně postiženým dětem.
Výše finanční podpory: 10 000,- Kč
 
 
 
 
 logo_bariery.jpg

 

 
 
Finanční příspěvek pro děti se zdravotním postižením integrované v mateřské škole.
Vstupme do dětského světa, ve kterém objevíme edukační pomůcky a didaktické hračky, výukové a vzdělávací hry, jedinečné hračky pro cvičení a rozvoj dětí se zdravotním postižením, které pomohou při zkvalitnění procesu výchovy a vzdělávání.
Výše finanční podpory: 15 000,- Kč
 
 
 
 logo-jih.jpg

 

 
 
 
 
 
Název projektu: „Stále se něco děje“
Cílem projektu je aktivní využití volného času činorodými aktivitami a tím předcházení náznakům násilí a šikany. Naučit děti plnohodnotně využít svůj volný čas, vytvořit sounáležitost s kamarády, zdravě soutěžit a vážit si svého okolí.
Výše finanční podpory: 13 000,- Kč
 
 
 

„Hrajeme si a dovádíme“

 

Cíl projektu

 

Naučit děti plnohodnotně využít svůj volný čas, vytvořit sounáležitost s kamarády, zdravě soutěžit a vážit si svého okolí.

Aktivní využití volného času činorodými aktivitami pomáhá předcházet náznakům násilí a šikany.

 

Záměr

 

Záměrem je prohlubování spolupráce mezi mateřskou školou, dětmi a jejich rodiči a na smysluplné naplňování volného času a tím i předcházení náznakům násilí a neadekvátního trávení volného času dětí.

Připravené volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče by následně mohly sloužit jako návod pro využití volného času dětí a jejich zaměření do budoucna.

 

Aktivity:

 

„Příjezd ledové královny“ – leden/únor

„Zahradní hrátky“ – červen

„Drakiáda“ – říjen

Předvánoční tvořivé dílny– prosinec

 

logo-jih.jpg

 

 

 

 

 

Výše finanční podpory15.000,- Kč

 

 

 

 

Všem sponzorským subjektům děkujeme