Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnost předškolního vzdělávání

deti.gif

 

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Poprvé od 1. 9. 2017

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku až do zahájení povinné školní docházky.

 

Vztahuje se na :

  • státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
  • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
  • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 

Mateřská škola Ostrava – Dubina je určena pro děti s trvalým pobytem na území města Ostravy.

 

Přihlásit se mohou také děti z jiné spádové oblasti.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně. Děti přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání budou do MŠ docházet denně nejpozději do 8.00 hod.

 

Jiné způsoby plnění povinnosti povinné předškolní docházky:

  • individuální vzdělávání dítěte – zápis je také povinný, ale do konce května můžete tento způsob nahlásit ředitelce školy,
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy pokud má dítě odklad školní docházky,
  • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, v níž MŠMT povolilo plnění povinné docházky